Coca Cola mở chiến dịch tiếp thị bằng nội dung người dùng kèm AI

Coca Cola mở chiến dịch tiếp thị bằng nội dung người dùng kèm AI

Hãng mở cuộc thi “vẽ Coca Cola” bằng AI. Tranh thắng giải sẽ được trưng lên giữa Quảng trường Thời đại. Một chiến dịch tiếp thị bằng nội dung người dùng kinh điển, lần này được nâng cấp có cả AI.

Mới nhất
  • Tương lai của những AI “kiểu ChatGPT” (Phần 4)

  • Google "tiến thoái lưỡng nan" trước ChatGPT (Phần 3)

  • ChatGPT đã thực sự hiệu quả? (Phần 2)

  • Cơn hỗn loạn mang tên ChatGPT (Phần 1)

  • Hermès đi kiện “NFT”

  • Tư duy tuyển dụng thay đổi như thế nào?

  • Quyền lực của Kpop

  • Vietcombank có tân Tổng giám đốc

  • ABBANK có Quyền Tổng giám đốc mới

  • Khi quảng cáo lên màn bạc (Phần 2)

4 5 6 7 8 9 10 11