Đây là các dự án được Hội đồng Tư vấn khoa học, Giáo dục và Môi trường (Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam) cùng các chuyên gia đầu ngành về kinh tế về năng lượng tái tạo, về môi trường thẩm định và đánh giá đảm bảo các tiêu chí như: Hoạt động ổn định và hiệu quả, đóng góp tốt trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường, tạo công ăn việc làm và đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương.

TS Vũ Tiến Lộc - TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và GS Nguyễn Lân Dũng – Chủ tịch Hội đồng bình chọn, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học – Giáo dục và Môi trường – UB TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho các dự án:

Tổ hợp điện gió, điện mặt trời Trung Nam, 40 MW+204 MWp – Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam.

Nhà máy Năng lượng mặt trời Dầu Tiếng 3, 420 MWp – Công ty Cổ phần Năng lượng DT 3.

Nhà máy năng lượng mặt trời BCG-CME Long An 2, 100.5 MWp – Công ty Cổ phần BCG ENERGY.

Nhà máy điện mặt trời Sao Mai, 210 MWp – Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai.

Công ty Năng lượng TTC – Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà De Heus Đồng Nai, 962.37 kWp – Công ty Cổ phần năng lượng TTC 

TS Vũ Tiến Lộc - TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Nhà báo Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho các dự án: 

Nhà máy điện gió Phú Lạc, 26 MW – Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình. 

Nhà máy phong điện Phương Mai 3, 21 MW – Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam. 

Nhà máy mặt trời Mũi Né, 40MW – Công ty Cổ phần Đức Thành Mũi Né.

Nhà máy điện mặt trời Phong Phú, 42 MWp – Công ty Cổ phần Đầu tư điện mặt trời. 

Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4, 48 MWp – Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận.

Ngoài các dự án kể trên, còn dự án Điện sinh khối An Khê - Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi vì lý do khách quan không đến nhận giải thưởng được.