Ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho giới công thương, trong đó nhấn mạnh rằng "Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này". Bức thư chỉ với hơn 200 chữ, nhưng có ý nghĩa như một văn bản kinh tế riêng biệt đầu tiên của Chính phủ. Đó là một văn bản mang tính chất hiệu triệu.

59 năm sau bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội doanh nghiệp, vào ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã kí Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, lấy ngày 13/10 hằng năm là “Ngày doanh nhân Việt Nam”. Quyết định này đã phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam,

Trải qua thời gian, doanh nhân Việt Nam đã dần khẳng định vị trí và đóng góp vô cùng quan trọng của mình vào công cuộc phát triển chung của đất nước, không ngừng tiếp tục tiến lên, vượt qua những thách thức, đóng góp vô cùng lớn cho sự phát triển của đất nước.

Với ý nghĩa đó, chiều 9/10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) long trọng tổ chức chương trình Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới doanh nhân; Diễn đàn doanh nhân 2020 “Doanh nhân Việt Nam - Tổ quốc gọi tên mình” với chủ đề “Đảng với doanh nhân”.

Diễn đàn Doanh nghiệp xin gửi tới Quý độc giả một số hình ảnh của chương trình:

Toàn cảnh chương trình Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới doanh nhân; Diễn đàn doanh nhân 2020 “Doanh nhân Việt Nam - Tổ quốc gọi tên mình” với chủ đề “Đảng với doanh nhân”.

Toàn cảnh chương trình Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới doanh nhân; Diễn đàn doanh nhân 2020 “Doanh nhân Việt Nam - Tổ quốc gọi tên mình” với chủ đề “Đảng với doanh nhân”.

Chương trình nghệ thuật chào mừng.

Chương trình nghệ thuật chào mừng.

TS Vũ Tiến Lộc tặng hoa NSND Quang Thọ.

TS Vũ Tiến Lộc tặng hoa NSND Quang Thọ.

Nghi thức Chào cờ tại Chương trình Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới doanh nhân; Diễn đàn doanh nhân 2020 “Doanh nhân Việt Nam - Tổ quốc gọi tên mình” với chủ đề “Đảng với doanh nhân”.

Nghi thức Chào cờ tại Chương trình Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới doanh nhân; Diễn đàn doanh nhân 2020 “Doanh nhân Việt Nam - Tổ quốc gọi tên mình” với chủ đề “Đảng với doanh nhân”.

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại chương trình Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới doanh nhân; Diễn đàn doanh nhân 2020 “Doanh nhân Việt Nam - Tổ quốc gọi tên mình” với chủ đề “Đảng với doanh nhân”.

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại chương trình Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới doanh nhân; Diễn đàn doanh nhân 2020 “Doanh nhân Việt Nam - Tổ quốc gọi tên mình” với chủ đề “Đảng với doanh nhân”.

TS Vũ Tiến Lộc, Đại diện các Hiệp doanh nghiệp, lãnh đạo VCCI đánh trống phát động và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp.
TS Vũ Tiến Lộc, Đại diện các Hiệp doanh nghiệp, lãnh đạo VCCI đánh trống phát động và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp.
 
Đại diện các doanh nghiệp tặng hoa TS Vũ Tiến Lộc.

Đại diện các doanh nghiệp tặng hoa TS Vũ Tiến Lộc.

Toàn cảnh diễn đàn

Toàn cảnh chương trình kỷ niệm

GS. TS Hoàng Chí Bảo có bài kể chuyện về cuộc đời của Bác Hồ.

GS. TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về cuộc đời của Bác Hồ.

TS Vũ Tiến Lộc tặng hoa GS Hoàng Trí Bảo.

TS Vũ Tiến Lộc tặng hoa GS Hoàng Trí Bảo.

Cũng trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Đối thoại “Đảng với doanh nhân” - với Chủ đề: “Trách nhiệm của doanh nhân xây dựng đất nước hùng cường - Kiến nghị với Đảng và kỳ vọng của doanh nhân vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng” của một số doanh nhân đại diện cho các doanh nhân từ các vùng miền, lĩnh vực.

Các vị khách mời tham dự Đối thoạip/“Đảng với doanh nhân” - với Chủ đề: “Trách nhiệm của doanh nhân xây dựng đất nước hùng cường - Kiến nghị với Đảng và kỳ vọng của doanh nhân vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng.”

Bàn chủ tọa chương trình đối thoại “Đảng với doanh nhân” - với Chủ đề: “Trách nhiệm của doanh nhân xây dựng đất nước hùng cường - Kiến nghị với Đảng và kỳ vọng của doanh nhân vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng.”

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam lên điều phối phần Đối thoại.

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam lên điều phối phần Đối thoại.

Bà Nguyễn Thị Minh Đức, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, Giám đốc Công ty Minh Đức

Bà Nguyễn Thị Minh Đức, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, Giám đốc Công ty Minh Đức.

Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tich Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ,p/Chủ tịch Công ty CP Ao vua

Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tich Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Công ty CP Ao vua.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Tập đoàn TNG

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Tập đoàn TNG.

Bà Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Hiền Lê

Bà Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Hiền Lê.

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam lên điều phối phần Đối thoại.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Công ty Hợp Lực.

Ông Nguyễn Văn Đệ,p/Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Công ty Hợp Lực

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Công ty Hợp Lực.

Ông Hồ Minh Hoàng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng tư vấn Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả

Ông Hồ Minh Hoàng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng tư vấn Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả.

Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Gia đình Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái

Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Gia đình Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Công ty Đầu tư Xây dựng & Thương mại VN Đà Thành

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Công ty Đầu tư Xây dựng & Thương mại VN Đà Thành.

Ông Lê Viết Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Ông Lê Viết Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Ông Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Công ty CP Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Đức Cây - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Constrexim.

Ông Nguyễn Đức Cây - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Constrexim

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Hà

Ông Nguyễn Duy Ninh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ kế nghiệp Việt Nam, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm

Ông Nguyễn Duy Ninh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ kế nghiệp Việt Nam, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Hà

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Hà.