Trước khi bão số 4 (bão Noru) tiến vào đất liền, người dân trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Nam đang cấp tốc gia cố nhà cửa.

Trước khi bão số 4 (bão Noru) tiến vào đất liền, người dân trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Nam đang cấp tốc gia cố nhà cửa.

Bao chứa cát được dùng để giữ mai nhà trước các cơn gió mạnh.

Bao tải chứa cát được dùng để giữ mái nhà trước các cơn gió mạnh.

Được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua, người dân không chủ quan trong công tác phòng, chống.

Được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua, người dân không chủ quan trong công tác phòng, chống.

Người dân mua sắm vật dụng cần thiết để bảo vệ tài sản.

Người dân mua sắm vật dụng cần thiết để bảo vệ tài sản.

Ở những khu vực giáp biển, việc sủ dụng nhiều biện pháp cùng lúc đảm bảo nhà cửa của nhân dân giảm thiệt hại.

Ở những khu vực giáp biển, việc sử dụng nhiều biện pháp cùng lúc đảm bảo nhà cửa của nhân dân giảm thiệt hại.

Hàng năm, các tỉnh miền Trung đều chịu tác động của bão, lụt nên công tác gia cố được triển khai nhanh chóng.

Hàng năm, các tỉnh miền Trung đều chịu tác động của bão, lụt nên công tác gia cố được triển khai nhanh chóng.

Đối với các khu vực đón gió, cửa và mái nhà luôn phải được buộc chặt.

Đối với các khu vực đón gió, cửa và mái nhà luôn phải được buộc chặt.

Theo dự báo, bão Noru có khả năng sẽ mạnh lên cấp 14, giật cấp 16 khi tiến vào đất liền.

Theo dự báo, bão Noru có khả năng sẽ mạnh lên cấp 14, giật cấp 16 khi tiến vào đất liền.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu người dân không ra ngoài từ chiều ngày 27/9 để đảm bảo an toàn.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu người dân không ra ngoài từ chiều ngày 27/9 để đảm bảo an toàn.

Đối với các cơ sở kinh doanh, các đơn vị đã hoàn tất công tác tháo dỡ vật dụng không cần thiết.

Đối với các cơ sở kinh doanh, các đơn vị đã hoàn tất công tác tháo dỡ vật dụng không cần thiết.

Cùng với đó là căng dây giữ chác các hạng mục có khả năng ngã đổ.

Cùng với đó là căng dây giữ chác các hạng mục có khả năng ngã đổ.

Các vật dụng được xếp ngay ngắn để tránh bị gió bão gây hư hại.

Các vật dụng được xếp ngay ngắn để tránh bị gió bão gây hư hại.

Hàng năm, người dân Quảng Nam đều đối mặt với nhiều hình thái thời tiết tiêu cực.

Hàng năm, người dân Quảng Nam đều đối mặt với nhiều hình thái thời tiết tiêu cực, việc này ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TP. Hội An tiến hành gia cố bờ kè biển Cửa Đại, nơi có khả năng sạt lở trong mùa mưa bão.

TP. Hội An tiến hành gia cố bờ kè biển Cửa Đại, nơi có khả năng sạt lở trong mùa mưa bão.

Theo thống kê, tỉnh Quảng Nam dự kiến sơ tán hơn 400.000 người dân tại khu vực có nguy cơ.

Theo thống kê, tỉnh Quảng Nam dự kiến sơ tán hơn 400.000 người dân tại khu vực có nguy cơ.

Người dân tại vùng nguy hiểm sẽ được đưa đến nơi an toàn trước tối ngày 27/9.

Người dân tại vùng nguy hiểm sẽ được đưa đến nơi an toàn trước tối ngày 27/9.

Đối với các hộ dân không chịu sơ tán, tỉnh Quảng Nam sẽ tính đến phương án cưỡng chế để đảm bảo an toàn.

Đối với các hộ dân không chịu sơ tán, tỉnh Quảng Nam sẽ tính đến phương án cưỡng chế để đảm bảo an toàn.