>> Nghị quyết số 41-NQ/TW: Vai trò và sứ mệnh của doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn VCCI tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

Theo đó, ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương và trực tuyến đến 4.322 điểm cầu trên toàn quốc với sự tham gia của 206.962 đại biểu.

Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày triển khai Hội nghị:

Tại điểm cầu Trung ương, Hội nghị nhận được sự quan tâm và tới dự của nhiều đại biểu

Tại điểm cầu Trung ương, Hội nghị nhận được sự quan tâm và tới dự của nhiều đại biểu

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW

Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) báo cáo công tác triển khai Nghị quyết 41-NQ/TW tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) báo cáo công tác triển khai Nghị quyết 41-NQ/TW tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông trình bày Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trần Duy Đông trình bày Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW

Đồng chí Lê Minh Khái, Phó thủ tướng Chính phủ cũng tham gia chủ tọa Hội nghị

Đồng chí Lê Minh Khái, Phó thủ tướng Chính phủ cũng tham gia chủ tọa Hội nghị

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới nhận được nhiều báo cáo, tham luận của các đại biểu đại diện cho các đơn vị

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới nhận được nhiều báo cáo, tham luận của các đại biểu đại diện cho các đơn vị

Ngoài điểm cầu Trung ương, điểm cầu trực tuyến tại VCCI cũng nhận được sự quan tâm, tham dự của các đại biểu

Ngoài điểm cầu Trung ương, điểm cầu trực tuyến tại VCCI cũng nhận được sự quan tâm, tham dự của các đại biểu

Các đại biểu tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW tại điểm cầu Thành ủy Hải Phòng

Các đại biểu tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW tại điểm cầu Thành ủy Hải Phòng

Điểm cầu tại Học viện Chính trị Khu vực 1

Điểm cầu tại Học viện Chính trị Khu vực 1

Điểm cầu tại Học viện Chính trị Khu vực 1

Điểm cầu tại Học viện Chính trị Khu vực 1