>> [TRỰC TIẾP] Chương trình Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022

Trong những thời điểm khó khăn, thử thách gay gắt nhất của đại dịch COVID-19, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ, đã xuất hiện rất nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, lay động lòng người. Đặc biệt là sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân.

Tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trao tặng danh hiệu tôn vinh 6 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch tại Việt Nam.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trao tặng danh hiệu tôn vinh 6 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch tại Việt Nam.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trao tặng danh hiệu tôn vinh 6 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch tại Việt Nam.

Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái Holdings

Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái Holdings

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BRG - BRG GROUP

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BRG - BRG GROUP