Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng được tổ chức lần đầu năm 2005 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Danh hiệu này được bình xét và trao tặng cho 100 Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc theo qui định 03 năm/lần.

Tiêu chí xét tặng danh hiệu được dựa vào thành tích của doanh nghiệp do doanh nhân lãnh đạo hay làm chủ trong 03 năm liên tục; thành tích cá nhân của các doanh nhân giữ chức vụ lãnh đạo cũng từ 3 năm trở lên.

1

Doanh nhân Trần Việt Anh - Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn

2

Doanh nhân Đồng Thị Ánh - Tổng Giám đốc Pisico Bình Định

3

Doanh nhân Nguyễn Đức Cây - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Constrexim

4

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Điền - Tổng Giám đốc Công ty TNHH May thêu giày An Phước

5

Doanh nhân Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Tổng Công ty Thành An

6

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Minh Đức - Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đức

7

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T

8

Doanh nhân Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công thương Việt Nam

9

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BRG

10

Doanh nhân Nguyễn Minh Quang - Tổng giám đốc Tổng Công ty phát triển hạ tầng đô thị UDIC

11

Doanh nhân Phan Tiến Thọ - Tổng giám đốc Tổng Công ty kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng

13

Nữ doanh nhân Phạm Thị Huân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân

14

Doanh nhân Nguyễn Xuân Thành - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Thành

15

Doanh nhân Nguyễn Duy Chính - Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á

16

Doanh nhân Trần Văn Thuân - Giám đốc Viettel Đăk nông - Tập đoang Công nghiệp Viễn thông Quân đội 

17

Doanh nhân Dương Mạnh Trường - Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV 19-5 (Bộ Công An)

18

Doanh nhân Toru Kinoshita - Tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

nk,hikjfguytfu

Doanh nhân Trần Quốc Bảo - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đà Thành

19

Ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trao Cup Thánh Gióng và Bằng chứng nhận cho các Doanh nhân tiêu biểu.

Còn tiếp

Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng được tổ chức lần đầu năm 2005 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Danh hiệu này được bình xét và trao tặng cho 100 Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc theo qui định 03 năm/lần.

Tiêu chí xét tặng danh hiệu được dựa vào thành tích của doanh nghiệp do doanh nhân lãnh đạo hay làm chủ trong 03 năm liên tục; thành tích cá nhân của các doanh nhân giữ chức vụ lãnh đạo cũng từ 3 năm trở lên.

Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng là hình thức tôn vinh của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam đối với người lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống người lao động.

Doanh nhân tiêu biểu đều là lãnh đạo doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty Nhà nước, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp Tư nhân đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đây không chỉ là những doanh nhân tiêu biểu mà họ đã vượt khó để thành công, chủ động tận dụng được cơ hội để tái cơ cấu, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quan hệ lao động trong doanh nghiệp cũng như các nội dung liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

Năm 2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Văn phòng ILO tại Việt Nam, Phòng Thương mại Quốc tế và Liên đoàn các Phòng Thương mại Thế giới (ICC) thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019.