LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

Liên kết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - kết nối từ chính mối dây doanh nghiệp

cách đây 10 tháng | Video

Liên kết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - kết nối từ chính mối dây doanh nghiệp

16:28, 27/09/2023

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ: Thúc đẩy môi trường kinh doanh và phát triển bền vững

Đại diện Ban Pháp chế VCCI nhìn nhận, liên kết vùng rất quan trọng để thúc đẩy môi trường kinh doanh tại địa phương, đồng thời chúng ta cần có tầm nhìn xa hơn đó là phát triển bền vững.

16:15, 27/09/2023

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ: Cơ hội đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông

Với 3 loại hình vận tải được xác định là trọng tâm gồm đường bộ, hàng không và đường sắt, Lãnh đạo Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải đã chia sẻ những đề xuất để “Đại lộ sinh đại phú”.

16:02, 27/09/2023

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ: Phát triển cụm liên kết chế biến nông sản, thực phẩm

TS. Nguyễn Văn Hội cho rằng các doanh nghiệp trong Vùng phải hình thành chuỗi liên kết sản xuất, đảm bảo các cam kết về môi trường.

15:07, 27/09/2023

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ: Cơ hội từ phát triển kinh tế rừng bền vững

Các biện pháp phát triển rừng bền vững là cần thiết để thực hiện các mục tiêu kinh tế, hỗ trợ sinh kế cho người dân.

14:51, 27/09/2023

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ: Hình thành các chuỗi liên kết, trung tâm kinh tế - đô thị vùng

Đó là đề xuất của ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại Diễn đàn “Liên kết doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ” .

14:47, 27/09/2023

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ: Đẩy mạnh phát triển dự án hạ tầng giao thông lớn

Tỉnh Lào Cai đề xuất 5 kiến nghị hiện thực mục tiêu xây dựng Lào Cai thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN, Trung Quốc, tạo động lực phát triển cho vùng.

14:27, 27/09/2023

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ: “Đất lành, chim đậu”

Theo Phó Chủ tịch VCCI, “đất có lành, chim mới đậu”, liên kết vùng không chỉ đem đến động lực phát triển mà còn đem đến sự kết nối từ chính mối dây doanh nghiệp.

14:17, 27/09/2023

Liên kết doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ

Diễn đàn Liên kết doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ được tổ chức từ 13h30 – 17h00, ngày 27/09/2023 tại trụ sở VCCI Hà Nội.

11:00, 27/09/2023

Liên kết doanh nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ

Diễn đàn Liên kết doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ được tổ chức từ 13h30 – 17h00, ngày 27/09/2023 tại Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI.

07:00, 27/09/2023

Chiều nay (27/09): Diễn đàn: Liên kết Doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ

Được sự chỉ đạo của VCCI, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn: Liên kết Doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ.

04:00, 06/12/2022

Cần "cú hích" hút vốn đầu tư cho cảng cạn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Ưu tiên đầu tư các cảng cạn kết nối với đường thủy nội địa, đường sắt ở khu vực phía Bắc, tăng cường kết nối dịch vụ vận tải giữa các phương thức.

17:08, 19/08/2022

Chương trình hành động phát triển Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Với chủ đề “Tiềm năng- cơ hội- hợp tác phát triển”, Hội nghị Công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị sẽ được tổ chức tại TP Lào Cai.

04:00, 27/04/2021

Nghị quyết 37-NQ/TW giúp Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ phát triển ra sao?

Sản xuất nông nghiệp ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đã chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh, nâng cao năng suất và chất lượng.

06:09, 01/10/2020

Tái cơ cấu lại nền nông nghiệp để Trung du và miền núi Bắc Bộ "thoát nghèo"

Trung du và miền núi Bắc Bộ còn nhiều hạn chế, đời sống của nhân dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vì vậy cần có chính sách và định hướng phát triển cụ thể, đặc biệt là tái cơ cấu nền nông nghiệp.

Thu phí rác thải qua App: Vì sao nhiều doanh nghiệp thu gom phản ứng?

TP HCM đã ban hành “Đề án Nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt”. Tuy nhiên, quá trình riển khai đã gặp phải nhiều phản ứng trái chiều từ các doanh nghiệp thu gom rác