Chủ đề: Logistics

dòng chảy hoạt động tập trung vào tổ chức và đưa hàng hóa từ điểm bán đến điểm nhận thông qua nỗ lực giao hàng, cập nhật vào ngày: 19:09, 21/06/2024

1 2 3 4 5 6

ĐIỂM BÁO NGÀY 21/6: Không gian phát triển mới của báo chí

Các cơ quan báo chí Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ hơn để tìm kiếm không gian phát triển mới và gia tăng tương tác với độc giả, công chúng.