SỬA LUẬT ĐẤT ĐAI

10 kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai

cách đây 2 tháng | Bất động sản

10 kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai

12:00, 23/03/2022

Sửa Luật Đất đai 2013: Đền bù cần sát giá thị trường

Khi Nhà nước thu hồi đất, người có đất thu hồi được bồi thường theo giá đất cụ thể tại thời điểm quyết định thu hồi theo nguyên tắc phù hợp với thị trường.

20:20, 21/03/2022

TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Quy chế làm việc Tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra

Theo quy định, hoạt động của Tổ công tác được thực hiện thông qua cuộc họp về các hoạt động cụ thể theo kế hoạch của Tổ công tác.

03:00, 19/03/2022

Luật Đất đai sửa đổi cần cấm phân lô bán nền

Theo GS Đặng Hùng Võ, Luật Đất đai hiện vẫn còn vĩ mô, cần tập trung sửa đổi vào các vấn đề cụ thể, trong đó có phân lô bán nền.

04:00, 18/03/2022

Từ những đại án liên quan đến đất đai: Nhận diện “kẽ hở pháp luật” đang… hiện hữu

Xoay quanh các đại án liên quan đến đất đai vừa qua, ngoài những tồn tại của Luật Đất đai và các văn bản dưới luật, còn hiện hữu sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Đất đai với một số luật khác...

16:41, 16/03/2022

Cần sửa quy định về “hứa mua, hứa bán” trong Luật đất đai

Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết việc lách luật với các hợp đồng hứa mua, hứa bán chính là đang lách Luật đất đai, tiềm ẩn rủi ro về đầu tư không thật và những "dự án ma" .

05:00, 14/03/2022

Luật Đất đai sửa đổi (Kỳ 5): Cần cụ thể hóa quy định "quyền bề mặt"

“Quyền bề mặt” dù đã được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015, song hiện còn mới mẻ tại Việt Nam. Luật đất đai sửa đổi cần bổ sung những quy định để chế định quyền bề mặt.

13:27, 13/03/2022

Chồng chất sai phạm quản lý đất đai tại Măng Đen

Được quảng bá như Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên, Măng Đen (Kon Tum) đã đi qua nhiều đợt số đất, tuy nhiên mới đây, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý đất đai tại đây.

05:00, 07/03/2022

Luật Đất đai sửa đổi (Kỳ 4): Luật hóa quyền sử dụng đất của người nước ngoài tại Việt Nam

Một trong những vấn đề quan trọng cần giải quyết trong đợt “tu sửa” lần này là giải quyết xung đột về quyền sử dụng đất của cá nhân nước ngoài với quyền sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài.

09:20, 03/03/2022

Luật Đất đai sửa đổi (Kỳ 3): Phát triển quỹ đất, cơ chế đột phá hay tạo bất bình đẳng xã hội?

Việc ban hành chính sách giúp Nhà nước khai thác “phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại” là nội dung quan trọng Luật Đất đai sửa đổi cần hướng đến.

05:00, 02/03/2022

Luật Đất đai sửa đổi (KỲ 2): Xử lý chồng lấn phạm vi đấu giá và đấu thầu

Trong số các hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu là những phương thức cạnh tranh, công khai, minh bạch và được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

05:00, 01/03/2022

Luật Đất đai sửa đổi: Khớp nối phương thức giao đất với cơ chế lựa chọn nhà đầu tư

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng có ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Sau gần 10 năm thực hiện, Luật Đất đai năm 2013 đã bộc lộ nhiều hạn chế, cần được sửa đổi toàn diện.

13:00, 15/02/2022

Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai: Không để người dân đứng ngoài

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, bảo đảm cuộc sống người dân tốt hơn nơi ở cũ.

00:06, 15/02/2022

Xây dựng chính sách, pháp luật - Phát huy nguồn lực từ đất đai

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy tiềm năng, nguồn lực đất đai, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc xây dựng chính sách, pháp luật phải bảo đảm đồng bộ; phù hợp với thể chế...

05:00, 12/02/2022

Khơi thông nguồn lực đất đai (KỲ II): Đổi mới hệ thống quản lý đất đai

Mô hình tổ chức, bộ máy quản lý địa chính, quy hoạch, giá đất gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được quản lý đồng bộ, thống nhất, bảo mật cao là tiền đề đổi mới hệ thống quản lý đất đai.

03:00, 10/02/2022

Khơi thông nguồn lực đất đai (KỲ I): Giao đất phải qua đấu giá

Nhằm phát huy nguồn lực đất đai, tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển bền vững đất nước một trong những yêu cầu đặt ra đó là đổi mới quản lý và khai thác đất đai.

05:00, 08/02/2022

Xử lý nghiêm dự án treo, đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất xây dựng “Đề án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội” trình Chính phủ phê duyệt.

05:00, 03/02/2022

Vốn hóa đất đai

Bài toán lớn nhất đặt ra trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa đất nước phát triển hùng cường hiện nay là phải có giải pháp để vốn hóa đất đai phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam.

06:00, 01/02/2022

Tăng cường kiểm soát quyền lực quản lý đất đai

Năm 2022 ngành tài nguyên và môi trường đặt quyết tâm cao thực hiện phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả” với các nhiệm vụ giải pháp đột phá.

20:00, 30/01/2022

Lập tổ công tác xử lý các dự án, đất đai sau thanh tra

Thủ tướng Chính phủ quyết định lập tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố.

19:00, 29/01/2022
24h

Lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn các dự án đất đai trong kết luận thanh tra

Thủ tướng Chính phủ quyết định lập tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố…

03:00, 12/01/2022

Chuyển đổi đất đai làm dự án nhà ở thương mại: Tiếp tục chờ

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật vừa được Quốc hội thông qua thì vấn đề chuyển đổi đất đai đối với các dự án nhà ở thương mại là bài toán tiếp tục chờ lời giải.

05:00, 07/01/2022

HOREA: Cho phép chuyển đổi đất đai là phù hợp

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. HCM, việc Chính phủ đề xuất Quốc hội sửa đổi quy định về chuyển đổi đất đai là phù hợp với thực tiễn cũng như các quy định của pháp luật hiện hành.

13:53, 06/01/2022
24h

Sửa luật không tạo kẽ hở cho thâu tóm đất đai, tạo nên hệ lụy xấu kéo dài

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là đề nghị của Chính phủ sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 75 của Dự án một luật sửa nhiều luật.

16:00, 18/11/2021

Quản lý đất đai liên quan đến an ninh quốc phòng: Đề xuất 6 giải pháp

Người nước ngoài mượn pháp nhân hoặc thể nhân để đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vi phạm pháp luật và không được pháp luật bảo hộ.

15:00, 17/11/2021

Quản lý đất đai liên quan đến an ninh quốc phòng: Chặn kẽ hở từ M&A

Luật Đất đai cấm người nước ngoài mua bán, chuyển nhượng đất nhưng họ đã "lách luật", góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp trong nước, hoặc chuyển tiền cho người Việt đứng ra mua đất.

19:00, 13/11/2021

Khơi dậy nguồn lực phát triển từ đất đai

Việc Quốc hội thông qua Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) sẽ là động lực cho nền kinh tế phát triển.

05:00, 31/10/2021

Đất đai và mạch nguồn tham nhũng

Trong quy hoạch phải xem đất đai là nguồn lực đặc biệt, tài sản đặc biệt. Bởi thực tế, đất nước nào biết quy hoạch sử dụng đất đai thì đất nước đó phát triển mạnh mẽ.

11:00, 09/10/2021

QUỐC HỘI VỚI DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP: Đưa dự án Luật Đất đai vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA kiến nghị xem xét chấp thuận đề nghị đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

16:50, 07/10/2021

QUỐC HỘI VỚI DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP: Đưa Luật Đất đai vào Chương trình xây dựng luật năm 2022

Đây là nhấn mạnh của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) tại buổi gặp gỡ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với VCCI và đại diện giới doanh nhân Việt Nam.

11:06, 19/08/2021

DIỄN ĐÀN CẢI CÁCH 2021-2025 (Bài 6): Sửa đổi toàn diện Luật Đất đai

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, một trong những lĩnh vực cần tới những thay đổi lớn về chính sách nhiều nhất cho phù hợp với sự phát triển của từng giai đoạn chính là đất đai.

16:52, 21/07/2021

Chậm sửa Luật Đất đai có thể gây ra nhiều hệ lụy

Có các dự án luật mang tính cấp bách theo phản ánh của cử tri và chính quyền địa phương, nhưng không được đưa ra sửa đổi kịp thời, đơn cử như Luật Đất đai.

14:00, 21/07/2021

Sửa Luật Đất đai 2013: Giữ quan điểm sở hữu toàn dân về đất đai

Từ bối cảnh lịch sử truyền thống và hoàn cảnh hoàn cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay việc dự thảo Luật đất đai sửa đổi nên giữ quan điểm sở hữu toàn dân về đất đai.

05:10, 02/07/2021

Lùi sửa Luật đất đai 2013: Chậm mà chắc

Việc Luật Đất đai 2013 tiếp tục không có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh năm 2021 được cho là bước đi chậm chắc trong công tác sửa đổi đạo Luật này.

20:59, 14/06/2021

Chính phủ hoãn trình dự án sửa đổi Luật đất đai 2013

Dự án sửa đổi Luật Đất đai 2013 không có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh năm 2021 của Chính phủ.

15:47, 14/06/2021
24h

Chưa thấy kế hoạch sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013

Được đánh giá là đang tồn tại nhiều bất cập, vướng mắc, thế nhưng, Luật đất đai 2013 lại chưa có đề xuất đưa vào chương trình xây dựng luật 2 năm đầu tiên của Quốc hội khóa XV...

04:00, 13/06/2021

Sửa Luật Đất đai 2013: Thống nhất thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Độ vênh tại Luật Đất đai 2013, Luật Quy hoạch 2018 và Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 là một trong những nguyên nhân khiến các địa phương không có căn cứ để điều chỉnh quy hoạch cấp huyện.

11:00, 12/06/2021

Sửa Luật Đất đai 2013: Lấp khoảng trống doanh nghiệp ngoại lách luật sở hữu đất tại Việt Nam

Sự lệch pha về khái niệm “doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” tại Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư đang gây ra khó khăn đối với quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể sử dụng đất.

16:58, 11/06/2021

Sửa Luật Đất đai 2013: Gỡ bất cập tách thửa đất

Một trong 6 vấn đề sẽ được sửa đổi trong Luật đất đai 2013 là bất cập trong việc quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa.

11:05, 11/06/2021

6 nội dung cần sửa trong Luật Đất đai 2013

Dự kiến Luật đất đai 2013 sẽ có 6 điểm được sửa đổi, bổ sung. Chính phủ báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai, xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trong tháng 11/2021.

11:00, 20/05/2021

Sửa Luật Đất đai cho mục tiêu phát triển mới

Trong tất cả các nguồn lực chính để phát triển kinh tế thì đất đai luôn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu.

11:00, 19/05/2021

Vốn hóa đất đai: Trọng tâm của sửa đổi Luật đất đai

Theo GS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT bài toán lớn mà Luật đất đai sửa đổi cần giải quyết là việc vốn hóa đất đai phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam.

06:00, 09/05/2021

Sửa Luật Đất đai cần có “nhạc trưởng”

Luật Đất đai 2013 sau nhiều lần đưa vào kế hoạch sửa đổi luật của Quốc hội đã bị lùi lại.

11:00, 13/03/2021

SỬA GẤP LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 (KỲ XV): Trình Quốc hội muộn nhất vào quý II/2023

Theo Bộ TN&MT, Luật đất đai sửa đổi sẽ được Chính phủ trình Quốc hội xin ý kiến muộn nhất vào Quý II/2023.

Nghệ An: Nhếch nhác vỉa hè đại lộ trung tâm thành phố Vinh

Vỉa hè thành nơi kinh doanh, buôn bán, lấn chiếm thành sân nhà mình cả ngày lẫn đêm...là thực trạng đang xảy ra lâu nay tại trên đại lộ Lê Nin - tuyến đường trung tâm của Tp Vinh, tỉnh Nghệ An.