Chủ đề: Luật Kinh doanh Bất động sản 2023

Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, cập nhật vào ngày: 12:50, 29/05/2024

ĐIỂM BÁO NGÀY 29/5: Triển vọng thu hút FDI

Việc Việt Nam với các doanh nghiệp FDI đặt trọng tâm hợp tác đầu tư khoa học công nghệ, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip... đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp trong nước.