Nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Quảng cáo không đúng về chất lượng, công dụng của sản phẩm là hành vi bị nghiêm cấm, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, nếu mức độ nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h