Chủ đề: Lùm xùm kit xét nghiệm Việt Á

Lùm xùm kit xét nghiệm Việt Á, cập nhật vào ngày: 20:13, 28/09/2022

1 2 3 4 5

Quy hoạch tổng thể và "tọa độ" đồng nhịp với đường cao tốc

Quy hoạch tổng thể quốc gia phải dựa trên khung mang tính chất nền tảng đó là quy hoạch hạ tầng. Tuy vậy, nếu chỉ riêng đường cao tốc thì cũng chưa thể đảm bảo được hiệu quả tốt nhất.