Mạng xã hội

Làm việc không khó, làm người mới khó

Làm việc không khó, làm người mới khó

Làm gì cũng vậy, việc không có gì khó. Khó, tất cả là do con người mà ra. Mâu thuẫn, xung đột, căng thẳng, chính trị công sở, đổ vỡ trong quan hệ, thất bại trong hợp tác... đều bắt đầu từ con người.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8