Mạng xã hội

Chiến lược tiêm vaccine tập trung, cuốn chiếu

Chiến lược tiêm vaccine tập trung, cuốn chiếu

Vaccine là lá chắn tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, để bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của người dân. Cần phải tiêm vaccine nhanh nhất, cần phải đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất,

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8