Mạng xã hội

Chỉ cần làm cho đàng hoàng, khó lắm hay sao?

Chỉ cần làm cho đàng hoàng, khó lắm hay sao?

Người đàng hoàng thì làm gì cũng đàng hoàng. Còn người đã lưu manh rồi thì dù có đưa cho bất kỳ mục đích hay ho cao cả kiểu nào cũng sẽ tìm cách biến nó thành trò lừa thế kỷ.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8