Quảng Ninh: Cảng Cái Lân “rơi vào ngõ cụt”

Quảng Ninh: Cảng Cái Lân “rơi vào ngõ cụt”

Được đầu tư cả nghìn tỷ đồng với hy vọng sẽ đưa Quảng Ninh thành trung tâm cảng biển phía bắc. Nhưng hơn 10 năm nay, con đường mà cảng Cái Lân đang đi được ví như vào ngõ cụt.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
M&A