Chủ đề: NAM A BANK

NAM A BANK, cập nhật vào ngày: 02:31, 09/02/2023

1 2 3 4

Nam Định: Đưa văn hoá tâm linh vào khai thác du lịch

Là vùng đất có nhiều di tích lịch sử - văn hoá và đa dạng các lễ hội truyền thống, tỉnh Nam Định có nhiều tiềm năng phát triển loại hình du lịch tâm linh.