Ngành ngân hàng: Bức thiết nhu cầu tăng vốn

Ngành ngân hàng: Bức thiết nhu cầu tăng vốn

Hiện nay, ngân hàng phải đầu tư vào các danh mục về tín dụng, cho vay thì mới có thu nhập và tăng lợi nhuận, đồng thời phải quản trị một cách hiệu quả, cũng như yêu cầu tăng vốn trở nên bức thiết...

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8