Tín dụng - Ngân hàng

Vẫn còn áp lực tăng  lãi suất cho vay

Vẫn còn áp lực tăng lãi suất cho vay

Dù giá xăng dầu đã có kỳ giảm thứ tư liên tiếp, thậm chí còn giảm sâu hơn, nhưng áp lực lạm phát còn lớn, khiến lãi vay vẫn chịu sức ép tăng.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8