Tín dụng - Ngân hàng

Tăng vốn cho doanh nghiệp: “Nới room” tín dụng cho phục hồi

Tăng vốn cho doanh nghiệp: “Nới room” tín dụng cho phục hồi

Đã đến lúc Chính phủ, NHNN cần định vị lại mục tiêu lạm phát, dùng chính sách tài khóa kết hợp nhuần nhuyễn với chính sách tiền tệ, đưa câu chuyện bơm vốn cho doanh nghiệp được thông suốt.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8