Ba ngân hàng tư nhân được cấp room tín dụng cao nhất

Ba ngân hàng tư nhân được cấp room tín dụng cao nhất

Trong năm 2021, ngoài Vietcombank thuộc nhóm Big3 được cấp chỉ tiêu tín dụng là 10,5%, thì có 03 ngân hàng cổ phần tư nhân được cấp chỉ tiêu tín dụng từ 10,5-12%.

Mới nhất
5 6 7 8 9 10 11 12