Người tốt - việc tốt

NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT: Ấm lòng người hồi hương

NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT: Ấm lòng người hồi hương

Tỉnh Gia Lai đã huy động Doanh nghiệp, các mạnh thường quân và tình nguyện viên giúp đỡ người trở về quê tránh dịch đi ngang qua địa bàn.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8