Người tốt - việc tốt

Chuyện về những người “gác cổng thông tin” cho SEA Games 31

Chuyện về những người “gác cổng thông tin” cho SEA Games 31

Tạm gác một bên những niềm vui nhỏ bên gia đình, phải làm việc với công suất tối đa,… để đảm bảo hạ tầng viễn thông – CNTT của Đại hội được an toàn, xuyên suốt.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8