Người tốt - việc tốt

Tình nguyện viên Đà Nẵng sửa xe miễn phí cho người từ TP HCM về quê tránh dịch

Tình nguyện viên Đà Nẵng sửa xe miễn phí cho người từ TP HCM về quê tránh dịch

Tại Đà Nẵng, nhiều tình nguyện viện xuyên đêm cứu hộ, sữa xe miễn phí, tiếp sức cho hành trình về quê tránh dịch của hàng trăm người dân làm việc, sinh sống tại TP HCM.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8