Người tốt - việc tốt

Cậu bé mất cha từng xin cơm chùa khôn lớn và nghị lực thay đổi số phận

Cậu bé mất cha từng xin cơm chùa khôn lớn và nghị lực thay đổi số phận

Từng thiếu cơm ba bữa phải xin cơm chùa lớn lên, Trương Chấn Sang nay đã trở thành người thầy mang con chữ tiếng Anh đến gần hơn những học sinh nghèo hiếu học.

Mới nhất