Người tốt - việc tốt

Chàng trai “nhỏ” mang sức mạnh của tình yêu “lớn”

Chàng trai “nhỏ” mang sức mạnh của tình yêu “lớn”

“Trong hoạt động nào, tôi cũng luôn tập trung vào 2 yếu tố: hướng thượng và hướng Thiện”, đó là lời chia sẻ chân thành của anh Hoàng Quý Bình - Founder của nhiều dự án tình nguyện tại Hà Nội.

Mới nhất
3 4 5 6 7 8 9 10