Người tốt - việc tốt

Lớp học bơi miễn phí mùa hè xanh ở Thanh Hóa

Lớp học bơi miễn phí mùa hè xanh ở Thanh Hóa

Trước tình trạng đuối nước diễn ra phức tạp, Tỉnh đoàn, Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ TTN Thanh Hóa đã tổ chức lớp dạy bơi miễn phí phòng, chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mới nhất
5 6 7 8 9 10 11 12