Vận tải biển khan hiếm thuyền viên

Vận tải biển khan hiếm thuyền viên

Vận tải biển “được mùa”, thuyền viên cũng “lên ngôi”. Thế nhưng, các doanh nghiệp vận tải biển trong nước lại lâm cảnh thiếu thuyền viên trầm trọng.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8