Điều chưa biết về thế hệ nhân viên mới

Điều chưa biết về thế hệ nhân viên mới

Gen Z là thế hệ sinh khoảng năm 1996 đến 2012 có giá trị và thái độ hoàn toàn khác so với các thế hệ trước, đang dần trở thành lực lượng lao động chính trong thị trường lao động.

Mới nhất
4 5 6 7 8 9 10 11