[TRỰC TIẾP] Logistics và Chuyển đổi số cho Đồng bằng sông Cửu Long

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023 với chủ đề “Logistics và chuyển đổi số Đồng bằng sông Cửu Long” sẽ diễn ra tại TP. Cần Thơ ngày 02/12/2023.