“Kháng sinh thực vật” là vốn quý kháng COVID-19

“Kháng sinh thực vật” là vốn quý kháng COVID-19

Việt Nam có hàng ngàn loại dược liệu quý quanh chúng ta sinh sống. Các loài dược liệu này đã được lưu truyền hàng ngàn năm trong điều trị nhiều bệnh, trong đó có viêm phổi và suy hô hấp.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8