Người phụ nữ đứng sau công nghệ mRNA điều chế vaccine COVID-19

Người phụ nữ đứng sau công nghệ mRNA điều chế vaccine COVID-19

Cuộc đời Kariko Katalin không có từ dễ dàng, nhưng đó là một câu chuyện về niềm tin vô điều kiện vào một ý tưởng có thể làm thay đổi cả thế giới.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8