Nhà lãnh đạo tỉnh thức

Nhà lãnh đạo tỉnh thức

Theo nhà giáo dục Giản Tư Trung, muốn phát triển bền vững, trước tiên chúng ta cần phải phát triển năng lực văn hóa song song với phát triển năng lực lãnh đạo và năng lực chuyên môn.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8