Nhất trí 3 nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường

Diendandoanhnghiep.vn Kỳ họp bất thường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, nhất trí 3 nội dung cơ bản trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 1/2022. 

>>TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Triển khai Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Chiều 21/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ Sáu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Một là, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan và Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, Báo cáo thẩm tra để trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình rút gọn. 

Nhất trí 3 nội dung cơ bản

Hai là, chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định đầu tư toàn bộ dự án này bằng hình thức đầu tư công và lưu ý Chính phủ cần bổ sung thuyết minh làm rõ một số vấn đề của dự án, bảo đảm phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ rà soát, điều hòa các nguồn vốn đầu tư, ưu tiên bố trí vốn cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các dự án trọng điểm có tác dụng lan tỏa, liên kết vùng, có khả năng hấp thụ vốn cũng như có khả năng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. 

Ba là, dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét, thông qua nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo cơ chế thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp xứng đáng của sự nghiệp phát triển chung của đất nước trong thời gian tới. 

Đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bố trí một buổi riêng trong tháng 12 để xem xét và quyết định nội dung này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ có báo cáo trình Bộ Chính trị về chủ trương cũng như các nội dung của Kỳ họp bất thường. 

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thông qua Nghị quyết về gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hành miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan sớm khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành ngay trong tháng 12.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét sửa đổi Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13 ngày 20.9.2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội; nhất trí trước mắt chỉ điều chỉnh một số định mức chi không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và quy định của pháp luật nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội. Giai đoạn 2 sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện, tổng thể, đồng bộ, phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương và các quy định của pháp luật.

Về chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được thông qua. Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan có liên quan, trực tiếp là Tổng Thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên thảo luận để hoàn thiện chương trình, xin ý kiến các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. 

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua chương trình hoạt động đối ngoại của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; cho ý kiến về chương trình đối ngoại hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

Giao Ủy ban Đối ngoại chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu tối đa ý kiến, hoàn thiện dự thảo chương trình. 

>>Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025: Quốc hội sẽ thông qua tại kỳ họp bất thường

Công tác dân nguyện đang từng bước được nâng lên

Về Báo cáo công tác dân nguyện tháng 11/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá chất lượng công tác dân nguyện đang từng bước được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và cử tri, không chỉ về công tác dân nguyện, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội mà còn có việc thực hiện công tác này của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan hữu quan.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Báo cáo cũng ngày càng nề nếp, rõ ràng, chất lượng công tác dân nguyện ngày càng được nâng lên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban Dân nguyện chủ trì, phối hợp với lấy ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan hữu quan và các kênh khác cung cấp một số thông tin của cử tri gửi đến Kỳ họp bất thường của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện, cơ quan hữu quan khẩn trương ban hành thông báo kết luận đợt 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hoàn thiện các dự thảo nghị quyết đã được thông qua tại Phiên họp để ký ban hành.

Trước đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2021.

Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội điều chỉnh các nội dung từng tháng để phù hợp, bảo đảm với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đây đều là các nội dung được cụ thể hóa bằng các văn bản quan trọng, có tính định hướng trong thời gian tới, thực hiện theo các quy định của các luật và nghị quyết có liên quan. Các ý kiến đều thể hiện sự nhất trí cao việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định về phiên họp.

Trong đó cần chú trọng công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đạt chất lượng, đúng tiến độ theo quy định, bảo đảm thời gian phù hợp với nội dung tính đến các kỳ họp chuyên đề, bất thường để xử lý theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, chính xác, sau đó xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Nhất trí 3 nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường tại chuyên mục Thời sự của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1670556143 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1670556143 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7