Chủ đề: nới room tín dụng

nới room tín dụng, cập nhật vào ngày: 11:36, 03/02/2023

1 2 3 4

Sẵn sàng tăng tốc cho các mục tiêu 2023

Theo Bộ KH&ĐT, việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh và giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh năm 2023 dự báo có nhiều thách thức, diễn biến khó lường và phức tạp.