Chủ đề: nới room tín dụng

nới room tín dụng, cập nhật vào ngày: 14:54, 04/10/2022

1 2 3

Nguyên nhân dẫn đến chậm giải ngân vốn đầu tư công?

Trong những nguyên nhân giá xăng, dầu tăng giảm thất thường, giải phóng mặt bằng chậm... thì giá nguyên vật liệu tăng đột biến cũng là một trong những nguyên nhân làm chậm giải ngân vốn đầu tư công.