Chủ đề: Khơi thông xuất khẩu chính ngạch

nông sản ùn ứ, cập nhật vào ngày: 21:04, 18/08/2022

1 2

Chế phẩm tẩy rửa sinh học, vì một hệ sinh thái bền vững

Biến rác thải hữu cơ thành tài nguyên, các doanh nghiệp đang tuân thủ quy trình mô hình kinh tế tuần hoàn để sản xuất sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, thân thiện môi trường