Chủ đề: Ông Nguyễn Văn Thắng

Ông Nguyễn Văn Thắng, cập nhật vào ngày: 03:14, 22/09/2023

Hải Phòng: Đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển

Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm không gian, dư địa phát triển sẽ là tiền đề quan trọng để Hải Phòng thu hút đầu tư, thực hiện các dự án lớn.