[eMagazine] Điểm mặt các “quan tỉnh”… “dính chàm” vì đất

[eMagazine] Điểm mặt các “quan tỉnh”… “dính chàm” vì đất

Được ví như miếng “mồi ngon” của một bộ phận quan chức thoái hóa biến chất, vậy nên, khi chống tham nhũng không có “vùng cấm”, “ngoại lệ”, hàng loạt các “quan” đã “dính chàm” vì đất…

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h