Cựu chủ tịch Hà Nội được giảm 3 năm tù sau khi nộp thêm 15 tỉ đồng

Cựu chủ tịch Hà Nội được giảm 3 năm tù sau khi nộp thêm 15 tỉ đồng

Sau khi nhận trách nhiệm và nộp thêm 15 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm án từ 8 năm tù xuống còn 5 năm tù…

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h