Khắc phục bất cập của thị trường xăng dầu: Nên thành lập sàn kinh doanh

Khắc phục bất cập của thị trường xăng dầu: Nên thành lập sàn kinh doanh

Trước bất cập của thị trường, góp ý Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, theo chuyên gia, nên thành lập sàn kinh doanh xăng dầu với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước...

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h