Gia hạn Thông tư 02/2023: Cần lường trước rủi ro... nợ xấu

Gia hạn Thông tư 02/2023: Cần lường trước rủi ro... nợ xấu

Đánh giá việc gia hạn Thông tư 02/2023/TT-NHNN là cần thiết cho nền kinh tế và doanh nghiệp, tuy nhiên, theo chuyên gia, quá trình tiếp tục áp dụng Thông tư cần lường trước các rủi ro nợ xấu…

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h
Ấn phẩm