Vài trường hợp gian lận hoàn thuế, sao để nhiều doanh nghiệp bị “vạ lây”?

Vài trường hợp gian lận hoàn thuế, sao để nhiều doanh nghiệp bị “vạ lây”?

Không thể vì một vài trường hợp gian lận mà ngành thuế lại “đẻ” thêm các điều kiện, quy định khiến nhiều doanh nghiệp khác bị “vạ lây”, tiền hoàn thuế “ách tắc”…

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h