Bộ Công Thương hạn định hoà lưới điện cho miền Tây Nghệ An bao lâu?

Bộ Công Thương hạn định hoà lưới điện cho miền Tây Nghệ An bao lâu?

Trước thực trạng nhiều xã khu vực miền Tây Nghệ An đang thiếu điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh… dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia đã được Bộ Công Thương chấp thuận.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h