Từ việc thu hồi văn bản của Bộ Y tế: Xây dựng tư duy hướng dẫn và pháp luật ra sao?

Từ việc thu hồi văn bản của Bộ Y tế: Xây dựng tư duy hướng dẫn và pháp luật ra sao?

Luật sư Trương Thanh Đức nhấn mạnh: Phải thay đổi tư duy một cách dứt khoát, không xây dựng văn bản để trói buộc mà phải thực sự vì sự phát triển, vì lợi ích chung của xã hội.

Mới nhất
1 2 3