Chủ tịch VCCI kỳ vọng Quảng Ninh đi đầu trong xây dựng văn hóa kinh doanh

Tại Hội nghị công bố Chỉ số DDCI tỉnh Quảng Ninh 2021, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công mong muốn Quảng Ninh đi đầu trong việc thí điểm hình thành xây dựng văn hóa kinh doanh.