Xây dựng một thế giới bền vững hoạt động hiệu quả

Xây dựng một thế giới bền vững hoạt động hiệu quả

Nhu cầu về năng lượng, y tế, hàng không trên toàn thế giới đang tăng bất chấp COVID-19 và chúng ta cần giải bài toán vừa tăng trưởng vừa đảm bảo sự bền vững của các lĩnh vực thiết yếu.

Mới nhất
1 2 3 4 5