Xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững

Xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất từ biến đổi khí hậu và có tổng lượng phát thải khí nhà kính hàng năm lớn, xếp thứ 21 trên thế giới và thứ 2 trong khu vực ASEAN.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6