PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU CÔNG NGHIỆP: Cần tháo gỡ nhiều rào cản

cách đây 4 tuần | Doanh nghiệp

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU CÔNG NGHIỆP: Cần tháo gỡ nhiều rào cản

10:04, 28/03/2024

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU CÔNG NGHIỆP: Hướng đến mô hình công nghiệp đô thị vệ tinh thông minh

Phát triển khu công nghiệp thông minh, thực hành nhân tố bền vững tại Việt Nam trở thành nhu cầu cấp bách, đặc biệt khi Việt Nam là điểm đến đặc biệt thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

09:30, 28/03/2024

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU CÔNG NGHIỆP: Kinh nghiệm từ quốc tế và những nỗ lực của Việt Nam

Hiện dư địa để phát triển các khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp bền vững ở Việt Nam là rất lớn và chúng ta có thể học hỏi các mô hình từ các nước đã triển khai thành công.

09:10, 28/03/2024

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU CÔNG NGHIỆP: "Chỉ dấu" cho các khuyến nghị chính sách và hành động

Các “điểm nghẽn” trong các khía cạnh về nhận thức, xây dựng chính sách, quản trị liên quan đến việc phát triển bền vững các KCN là những chỉ dấu cho các khuyến nghị về chính sách và hành động.

04:46, 28/03/2024

Thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp Việt Nam

Mặc dù rất nỗ lực trên hành trình hướng tới xây dựng KCN xanh, bền vững, song các KCN tại Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

04:23, 27/03/2024

ĐIỂM BÁO NGÀY 27/3: Phát triển bền vững khu công nghiệp

Việt Nam đang chuyển đổi và xây dựng mới các khu công nghiệp (KCN) theo hướng sinh thái, bền vững.

ĐIỂM BÁO NGÀY 24/4: Đòn bẩy tổng lực cho bất động sản phía Nam

Các bộ luật sớm có hiệu lực được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản phía Nam phát triển ổn định và lành mạnh. Đồng thời, có nhiều chính sách hỗ trợ, cùng với đó là các quy định minh bạch hơn.