Chủ đề: phong cách sống

phong cách sống, cập nhật vào ngày: 10:30, 07/12/2021

1 2 3

Du lịch Đà Nẵng "ngóng" khách quốc tế

Theo dự kiến Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách quốc tế vào tháng 11, tuy nhiên đến hiện nay địa phương vẫn chưa triển khai khiến cộng đồng du lịch trông đợi.