Phóng sự ảnh

CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH DU LỊCH: Động lực phát triển bền vững

CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH DU LỊCH: Động lực phát triển bền vững

Được sự chỉ đạo của VCCI, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chuyên đề II: Chuyển đổi số: Động lực phát triển bền vững.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8