Phú Yên chỉ đạo nóng các vấn đề liên quan đến quản lý khoáng sản

Diendandoanhnghiep.vn Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu các địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn diễn ra kéo dài mà không có biện pháp xử lý triệt để.

>> “Chảy máu” khoáng sản tại Phú Yên - Bài 8: Hơn 100.000m3 cát đi đâu về đâu?

Đó là nội dung tại Văn bản số 245/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên liên quan đến công tác quản lý Nhà nước và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

ngày 29/8/2023, UBND tỉnh Phú Yên chính thức công bố Kết luận số: 245/TB-UBND chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/8/2023, UBND tỉnh Phú Yên chính thức công bố Kết luận số 245/TB-UBND chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý…

Theo đó, ngày 29/8/2023, UBND tỉnh Phú Yên chính thức công bố Kết luận số 245/TB-UBND chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tại Kết luận số 245/TB-UBND, nêu: công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản đang xảy ra nhiều vấn đề nóng trên cả nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng, được dư luận quan tâm. Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp với lực lượng cán bộ công chức theo dõi quản lý lĩnh vực khoáng sản còn ít nhưng cũng đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận số: 245/TB-UBND chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Kết luận số 245/TB-UBND chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Cũng theo Văn bản 245/TB-UBND, mặc dù, có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh nhưng công tác quản lý khoáng sản hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém, trước hết là do nguyên nhân chủ quan của bộ máy quản lý Nhà nước, như: Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 29/6/2022 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh chưa thật sự quyết liệt; quy hoạch khoáng sản chưa tính đến đường vận chuyển, bãi tập kết, khu chế biến,…; chậm triển khai vận hành hệ thống lưu trữ, quản lý thông tin về khai thác khoáng sản; một bộ phận cán bộ công chức còn có tâm lý e ngại trong thực thi nhiệm vụ, chưa mạnh dạn tham mưu rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

“Có hiện tượng móc nối giữa cán bộ, công chức với doanh nghiệp; quy chế phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương chưa rõ ràng từ bước đấu giá quyền khai thác khoáng sản đến khi mỏ được đưa vào hoạt động khai thác; việc tổ chức thực hiện kết quả thanh tra, kiểm tra chưa nghiêm minh đối với các doanh nghiệp vi phạm nhiều lần…”.

Vì vậy, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng chức năng, công chức theo dõi, thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản để từ đó đề ra giải pháp khắc phục các yếu kém; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện trong tháng 9/2023.

Cũng theo Văn bản 245/TB-UBND, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về khoáng sản, Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý và theo lĩnh vực quản lý và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Kết luận số: 245/TB-UBND, nêu: công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản đang xảy ra nhiều vấn đề nóng trên cả nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng, được dư luận quan tâm.

Kết luận số 245/TB-UBND, nêu: công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản đang xảy ra nhiều vấn đề nóng trên cả nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng, được dư luận quan tâm.

Về công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tổng hợp, tham mưu dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép khai thác; theo thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoặc chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

>>  “Chảy máu” khoáng sản tại Phú Yên - Bài 7: Dấu hiệu chủ mỏ… “nhờn luật”?

>> "Chảy máu” khoáng sản tại Phú Yên - Bài 4: Ai “chống lưng”?

Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu…

Theo Kết luận 245, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tham mưu đề xuất hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu các địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn diễn ra kéo dài mà không có biện pháp xử lý triệt để; tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 15/9/2023”.

UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng chức năng, công chức theo dõi, thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản để từ đó đề ra giải pháp khắc phục các yếu kém; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện trong tháng 9/2023.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng chức năng, công chức theo dõi, thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản để từ đó đề ra giải pháp khắc phục các yếu kém; báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện trong tháng 9/2023.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động, thường xuyên phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn việc khai thác, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản không phép, trái phép; phối hợp với Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra tải trọng các xe chở khoáng sản, nhất là xe chở cát lưu thông trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Cần thiết thực hiện chuyên án hoặc chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chuyên án, để xử lý các đơn vị nhiều lần vi phạm; đối phó cơ quan chức năng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc lập Biên bản, củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức/cá nhân liên quan, nhất là trong hoạt động khoáng sản.

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện hoàn tất nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khoáng sản theo điểm a khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản năm 2010.

“Đơn vị nào cố ý không thực hiện hoặc chậm thực hiện mà không phải do nguyên nhân khách quan bất khả kháng thì xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định; truy thu các loại thuế phí đối với các đơn vị kê khai không đúng; xử lý nghiêm các doanh nghiệp kê khai thiếu trung thực, gian lận”.

UBND các huyện thị xã thành phố giải quyết việc làm cho người dân địa phương để ổn định cuộc sống, không tham gia vào hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (Thanh tra Sở) thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn việc khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản không phép, trái phép. Đồng thời các địa phương căn cứ quy hoạch khoáng sản được duyệt, kịp thời thực hiện thủ tục cập nhật các vị trí mỏ khoáng sản vào Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; lưu ý đất cho bãi bãi tập kết, khu chế biến, tuyến đường vận chuyển vào các mỏ.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tham mưu đề xuất hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu các địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn diễn ra kéo dài mà không có biện pháp xử lý triệt để

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tham mưu đề xuất hình thức xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu các địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn diễn ra kéo dài mà không có biện pháp xử lý triệt để.

Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương xử lý việc đóng rào chắn khu vực nút giao tuyến đường vào mỏ cát sông Đà Rằng với Quốc lộ 1 tại Km1336+650 (T) xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa; Sở Tài nguyên và Môi trường mời Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Huy Phú làm việc.

“Yêu cầu dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ cát VLXD thông thường thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, trường hợp không chấp hành chuyển cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Huy Phú tại mỏ cát nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thời hạn, thời hiệu theo quy định pháp luật”, Kết luận nêu.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Phú Yên chỉ đạo nóng các vấn đề liên quan đến quản lý khoáng sản tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713641408 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713641408 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10