TECHFEST là chuỗi sự kiện thường niên lớn nhất dành cho khởi nghiệp  đổi mới sáng tạo tại Việt Nam nhằm kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái, được Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và  ngoài nước tổ chức thực hiện từ năm 2015.  

Trong khuôn khổ hợp tác của dự án Đối tác chia sẻ kiến thức (KSP) với  các cơ quan, đối tác của Chính phủ Hàn Quốc, Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (PTTTDN) triển khai tổ chức chương trình TECHFEST quốc tế tại Hàn Quốc với sự tham  gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, vườn ươm,  ... nhằm kết nối các nguồn lực tài chính, đối tác, phát triển thị trường, chia sẻ  kiến thức cho các nhà sáng lập, tăng cường phát huy hiệu quả và khai thác các  cơ hội trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch. Với sự hỗ trợ của mạng lưới  thương mại, cộng đồng các chuyên gia, trí thức Việt kiều...

TECHFEST Hàn Quốc hướng tới mục tiêu thúc đẩy một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, kết nối  các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các quỹ đầu tư, đối tác để mở rộng  thị trường, tăng cường hợp tác.  

Cục PTTTDN trân trọng kính mời Đại diện Quý Cơ quan/ Đơn vị tham  dự TECHFEST Hàn Quốc. 

Thời gian: Ngày 13 tháng 04 năm 2023.
Địa điểm: Seoul, Hàn Quốc. 
Đăng ký tham dự: https://bit.ly/3yBBvA2 
Chương trình: Tại đây

Thông tin chi tiết liên hệ Bà Nguyễn Diễm Thục Anh – Chuyên viên Hợp  tác Quốc tế, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia:  ndthucanh.isev@gmail.com; (+84) 974-402-236 (Zalo/WhatsApp). Mọi kinh phí liên quan đến chuyến công tác do Quý Cơ quan/ Đơn vị tự chi trả.

Trân trọng cảm ơn.