>> Xây dựng mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh liêm chính tại Việt Nam

Toàn cảnh Zoom Chương trình Đào tạo Giảng viên nguồn TOT khởi nghiệp về kinh doanh liêm chính

Toàn cảnh Zoom Chương trình Đào tạo Giảng viên nguồn TOT khởi nghiệp về kinh doanh liêm chính

Nằm trong khuôn khổ Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2022 và dự án “Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng cho Doanh nghiệp mới tại Việt Nam” của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP Việt Nam, với sự tài trợ của Vương quốc Anh trong phạm vi Chương trình cải cách kinh tế ASEAN, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp ĐMST Quốc gia (VSMA) tổ chức khóa đào tạo: Giảng viên nguồn về kinh doanh liêm chính cho doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Khóa học dành cho đối tượng học viên tham dự là các Cố vấn khởi nghiệp, Giảng viên Cao đẳng/Đại học, Chuyên gia đã từng tham gia các hoạt động đào tạo, giảng dạy về khởi nghiệp, với mục đích dành cho các học viên sau này sẽ giảng dạy, cố vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp nhận thức về liêm chính trong kinh doanh ngay khi bắt đầu khởi nghiệp. Ngoài việc mang đến cho các học viên những kiến thức về liêm chính kinh doanh, phòng chống tham nhũng, chương trình cũng sẽ truyền đạt và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về giảng dạy kinh doanh liêm chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Một góc Zoom Chương trình Đào tạo Giảng viên nguồn TOT khởi nghiệp về kinh doanh liêm chính

Một góc Zoom Chương trình Đào tạo Giảng viên nguồn TOT khởi nghiệp về kinh doanh liêm chính

Mỗi doanh nghiệp khởi nghiệp cần nhận thức rõ ràng về vấn đề liêm chính trong kinh doanh cũng như chủ động xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện một chương trình phòng chống tham nhũng trong nội bộ doanh nghiệp mình. Thực hiện theo quy định của pháp luật, thậm chí đi trước các quy định hiện hành bằng việc xây dựng một chương trình phòng chống tham nhũng nội bộ, sẽ là một yêu cầu thiết yếu để tăng trưởng bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hướng tới thị trường khu vực cũng như toàn cầu. Mặc dù vẫn cần nhiều nỗ lực và hành động cụ thể hơn nữa để nâng giá trị liêm chính trong kinh doanh ở Việt Nam, nhưng Tổ chức Hướng tới minh bạch nhận thấy sự chuyển biến gần đây (cả về khung pháp lý và thực tiễn) là những bước đi đúng hướng. Việt Nam đang dần dần bước vào một kỷ nguyên mới về liêm chính trong kinh doanh.

Bởi khởi nghiệp liêm chính, không chỉ góp phần tích cực vào việc phòng, chống tham nhũng, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, mà còn được coi là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp có thể thành công, phát triển bền vững, góp phần hồi phục và thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.

Kinh doanh có đạo đức và liêm chính đang dần trở thành một tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu, với mục tiêu xây dựng niềm tin của nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và nhân viên. Cùng với những đòi hỏi của thời cuộc, việc cải thiện và thực hiện những biện pháp cụ thể để biến liêm chính trở thành một chuẩn mực thay vì là ngoại lệ trong hoạt động kinh doanh sẽ dần trở thành một yêu cầu tất yếu đối với Nhà nước và doanh nghiệp ở Việt Nam.

Một góc Zoom Chương trình Đào tạo Giảng viên nguồn TOT khởi nghiệp về kinh doanh liêm chính

Một góc Zoom Chương trình Đào tạo Giảng viên nguồn TOT khởi nghiệp về kinh doanh liêm chính

Liêm chính là phẩm chất cơ bản của đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh doanh. Liêm chính có tác động to lớn đối với hoạt động kinh doanh, với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp. Liêm chính còn góp phần vào sự phát triển bền vững nền kinh tế của quốc gia và nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt, trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, liêm chính là sự củng cố mối quan hệ hợp tác, đầu tư, liên doanh, liên kết kinh tế của các quốc gia, các khu vực; bảo đảm tính bền vững của các thỏa ước kinh tế giữa các nước và của các tổ chức quốc tế.

Liêm chính bảo đảm cho sự phát triển kinh tế của đất nước và của thế giới ổn định lâu dài. Liêm chính đem lại sự tin cậy giữa các doanh nghiệp hợp tác với nhau, giữa các nền kinh tế là đối tác của nhau nhờ sự minh bạch, thẳng thắn, thiện chí và đôi bên cùng có lợi.

>> Kinh doanh liêm chính: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp khởi nghiệp

>> Ứng dụng kinh doanh liêm chính vào doanh nghiệp khởi nghiệp hiểu sao cho đúng?

Không một doanh nghiệp hay một tập đoàn kinh tế nào lại đầu tư vào một nền kinh tế thiếu minh bạch, thiếu liêm chính khi họ chủ trương làm ăn nghiêm túc, lâu dài. Các hoạt động gian lận thương mại, trốn thuế, xuất, nhập khẩu hàng cấm… trên thương trường quốc tế thời gian gần đây đều liên quan đến đạo đức kinh doanh, vi phạm các chuẩn mực liêm chính, trung thực trong kinh doanh, làm ảnh hưởng đến hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp, tập đoàn, thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của quốc gia. Thực trạng này cũng xảy ra trong nền kinh tế nước ta và Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đang hết sức quan ngại, nỗ lực tìm giải pháp khắc phục.

Sự liêm chính trong kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp ở nước ta hiện nay là vấn đề đáng quan tâm cả về lý luận lẫn thực tiễn, liêm chính trong kinh doanh đang đặt ra cấp bách, có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng và phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bảo đảm nguyên tắc, chuẩn mực liêm chính trong kinh doanh là trách nhiệm, nghĩa vụ chung của cả xã hội.

Kinh doanh liêm chính là nền tảng giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tự lực, tự cường và tham gia sâu vào nền kinh tế trong khu vực và trên toàn cầu.

Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong nhiều sự kiện sắp tới của Tạp chí Diễn đàn Doanh  nghiệp và trước mắt sẽ là Diễn đàn khởi nghiệp liêm chính được tổ chức vào 14h00, ngày 6 tháng 4 bằng cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chúng tôi sẽ gửi thư mời và thông tin chi tiết đến các Anh/Chị qua mail và zalo của lớp.