Theo thông lệ các năm, tháng 1 và 2 là thời điểm sắn bước vào mùa thu hoạch rộ, nên công ty phải tổ chức tăng ca, đẩy mạnh sản xuất, để đáp ứng đơn đặt hàng từ các phía đối tác. Sản phẩm chế biến ra đến đâu đều được tiêu thụ đến đó, hầu như không có sản phẩm tồn kho. Thế nhưng, năm nay việc tiêu thụ sản phẩm gần như đang bị ngưng trệ, sản phẩm tồn kho còn khá lớn.

Đến thời điểm hiện tại, công ty đang tồn đọng gần 8.000 tấn tinh bột sắn, tương đương với gần 100 tỷ đồng. Chúng tôi kiến nghị các sở, ngành, UBND tỉnh Thanh Hóa cần sớm có giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, quan tâm, tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn thu mua nông sản, bảo đảm lợi ích cho bà con nông dân.

Kim Oanh (ghi)