>>Các tình huống pháp luật: Cách tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động?

VCCI sẽ tiến hành hướng dẫn thực hiện một số tình huống trong thực tiễn mà nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn trong trong quá trình áp dụng. Tại mỗi tình huống người đọc không chỉ nắm bắt được các quy định mới, mà còn có được những điểm mà người sử dụng lao động cần lưu ý hoặc những gợi ý về quy trình, thủ tục, cách thức tiến hành của doanh nghiệp.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Tình huống 26: Ngày nghỉ hằng năm có phải tính theo đơn vị tròn ngày không? Cách tính làm tròn như thế nào cho đúng?

Theo quy định tại Điều 113 BLLĐ 2019 thì số ngày nghỉ hằng năm được tính theo ngày. Tại Điều 66NĐ145/2020/NĐ-CP về cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt thì trường hợp số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Lao động (BLLĐ) được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm. Điều này có thể dẫn tới kết quả tính ngày nghỉ hằng năm của NLĐ không phải là số nguyên.

BLLĐ 2019 và các văn bản hướng dẫn hiện không quy định cách làm tròn khi tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp này. Vì vậy, để đảm bảo thống nhất, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện, NSDLĐ cần quy định cụ thể cách tính (làm tròn) trong trường hợp đối với kết quả tính ngày nghỉ hằng năm của NLĐ không phải là số nguyên.

Còn nữa...