>>Dự thảo Thông tư về sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm chưa đảm bảo tính thống nhất

Trả lời Công văn số 14600/BTC-CST của Bộ Tài chính đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, cần cân nhắc việc thu và sử dụng phí cung cấp thông tin, đăng ký doanh nghiệp.

Cân nhắc việc thu và sử dụng phí cung cấp thông tin, đăng ký doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Cân nhắc việc thu và sử dụng phí cung cấp thông tin, đăng ký doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Cụ thể, theo VCCI, trong những năm trở lại đây, đăng ký doanh nghiệp là một trong những thủ tục có mức độ cải cách, đột phá nhất trong các thủ tục hành chính, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi gia nhập thị trường. Cùng với cải cách trong thủ tục hành chính, lệ phí đăng ký doanh nghiệp liên tục giảm kể từ năm 2017 (so với năm 2016, lệ phí đăng ký doanh nghiệp đã giảm 75%, từ 200.000 đồng/lần xuống còn 50.000 đồng/lần. Đặc biệt, hoạt động đăng ký doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử được miễn phí), góp phần đáng kể giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

“Nhìn chung, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của Nhà nước trong hoạt động giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp khi gia nhập thị trường”, VCCI chia sẻ.

VCCI cho rằng, trong lần sửa đổi quy định liên quan đến mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, Dự thảo tập trung điều chỉnh quy định về quản lý phí, lệ phí, trong đó sửa đổi về tỷ lệ Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh được giữ lại để chi cho các nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. So với quy định hiện hành, tỷ lệ điều chỉnh này là khá lớn.

Trong khi, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định: “căn cứ tính chất, đặc điểm của các khoản phí và nội dung chi quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức thu phí lập dự toán thu, chi và tỷ lệ để lại tại Đề án thu phí, trình cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 6 Nghị định này”.

Vì vậy, VCCI đề nghị Ban soạn thảo giải trình làm rõ hơn căn cứ điều chỉnh tỷ lệ số tiền phí cung cấp thông tin doanh nghiệp được trích để lại và các tác động. Bởi, việc điều chỉnh giảm nếu chưa phù hợp có thể ảnh hưởng đến chi phí hoạt động thường xuyên, hoạt động vận hành, đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả các dịch vụ cơ quan này cung cấp cho doanh nghiệp.