Liên quan đến việc UBND tỉnh Trà Vinh có Công văn “nhờ” UBND TP. Cần Thơ xử lý giúp 30.000 tấn rác thải sinh hoạt, bằng hình thức đốt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) UBND TP.Cần Thơ đã có Văn bản số 3330 do ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ký ban hành, cho biết: Nhà máy xử lý rác do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng môi trường EB Cần Thơ - đơn vị đầu tư quản lý, vận hành hiện nay đã xử lý 400 tấn rác/ngày theo đúng công suất được phê duyệt nên không còn khả năng đáp ứng xử lý giúp 30.000 tấn rác của tỉnh Trà Vinh.

UBND TP.Cần Thơ cho biết nhà máy xử lý rác tại địa phương đã sử dụng hết công suất.

UBND TP.Cần Thơ cho biết nhà máy xử lý rác tại địa phương đã sử dụng hết công suất.

Được biết, trước đó UBND tỉnh Trà Vinh đã có Công văn 4169/UBND-NN gửi UBND TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Hậu Giang về việc hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác sinh hoạt và mượn đường vận chuyển rác thải sinh hoạt từ tỉnh Trà Vinh đến TP. Cần Thơ để xử lý.

Công văn của tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ký ban hành,, cho biết, địa phương này đang triển khai dự án “xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác TP Trà Vinh” do Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Năng lượng Môi trường Việt Nam là nhà thầu để thực hiện đốt 120.000 tấn rác. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp khó khăn, cho nên, đến nay việc triển khai dự án chưa đảm bảo tiến độ theo hợp đồng.

để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, sớm đưa bãi rác TP Trà Vinh ra khỏi danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiệm trọng, địa phương này đã thống nhất cho Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Đầu tư IDV hỗ trợ Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghiệp Năng lượng Môi trường Việt Nam bốc dỡ 30.000 tấn rác tại bãi rác TP Trà Vinh đến Cần Thơ xử lý.

Bãi chôn lấp rác tại tỉnh Trà Vinh đã quá tải, trong khi dự án nhà máy xử lý đang chậm triển khai.

Bãi chôn lấp rác tại tỉnh Trà Vinh đã quá tải, trong khi dự án nhà máy xử lý đang chậm triển khai.

Theo đó, số lượng rác nêu trên sẽ được vận chuyển bằng 3 xe đầu kéo sơ mi rơ móc, có tải trọng từ 40-50 tấn đến Nhà máy xử lý rác thải EB TP Cần Thơ để đốt.

UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, doanh nghiệp nêu trên cam kết chỉ vận chuyển rác thải sinh hoạt (rác cũ) tại bãi rác TP Trà Vinh. Tuyến đường di chuyển sẽ đi qua địa phận tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang đến TP Cần Thơ.

Hiện nay nhiều tỉnh, thành trong cả nước còn thiếu nhà máy xử lý rác nên một khối lượng lớn rác thải sinh hoạt phải chọn giải pháp xứ lý bằng cách chôn lấp, đây là giải pháp tình thế, không chỉ lãng phí đất đai mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.