>> Dù giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhưng số thu vẫn vượt dự toán

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, Chủ tịchp/Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công; Phó Tổng giám Cổng TTĐT Chính phủ Lê Việt Đông thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng dữ liệu thông tin TMĐT và Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công; Phó Tổng giám Cổng TTĐT Chính phủ Lê Việt Đông thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng dữ liệu thông tin TMĐT và Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết, Cổng thông tin có 3 chức năng chính là hỗ trợ cho sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin, hỗ trợ sàn khai thuế thay cho cá nhân và hỗ trợ cá nhân khai thuế trực tiếp trên Cổng.

Ngoài ra, còn có các tính năng phục vụ người nộp thuế như: hỗ trợ tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh đăng ký cấp mã số thuế lần đầu; cung cấp các thông tin về chính sách quản lý thuế đối với thương mại điện tử theo quy định hiện hành; trả lời những vướng mắc về việc cung cấp thông tin theo quy định; hướng dẫn sử dụng các chức năng trên Cổng.

Với chức năng hỗ trợ cho sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin, các sàn chỉ cần đăng nhập vào Cổng để thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định. Khi đăng nhập vào chức năng này, giao diện màn hình sẽ thể hiện đầy đủ các thông tin chỉ dẫn, bảo đảm thuận tiện cho các sàn cung cấp thông tin. Cùng với đó, chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có thể thực hiện khai thay cho các cá nhân kinh doanh qua sàn và các cá nhân, hộ kinh doanh có thể trực tiếp khai thuế tại Cổng.

Cổng thông tin Thương mại điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.Theo đó, đối với sản phẩm giao dịch thương mại điện tử, chỉ cần cung cấp thông tin một lần/quý theo hình thức điện tử các thông tin có sẵn tại sàn giao dịch.

Đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa dịch vụ, thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi ngay trên Cổng và trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Đối với cơ quan thuế, khai thác thông tin về thương mại điện tử để quản lý thuế theo rủi ro. Còn đối với cơ quan quản lý nhà nước, các sàn giao dịch thương mại điện tử chỉ cần cung cấp thông tin định kỳ hàng quý kể từ kỳ cung cấp thông tin quý IV/2022, thời hạn cung cấp thông tin là ngày 31/1/2023. Đối

Đại diện cơ quan thuế cũng giới thiệu mô hình Cổng thông tin Thương mại điện tử. Đó là thông tin từ các sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ được Tổng cục Thuế hỗ trợ chuẩn định dạng thông tin qua ứng dụng hỗ trợ kê khai. Khi các sàn hoàn thành việc cung cấp thông tin thì Cổng thông tin sẽ trả thông báo tiếp nhận.

Các thông tin này sẽ được tập trung tại kho cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xử lý. Cơ quan thuế các cấp được phân quyền khai thác thông tin để phục vụ quản lý thuế theo rủi ro, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kê khai, nộp thuế theo quy định. Tổ chức là chủ sở hữu sàn có thể khai thay cho các cá nhân hoặc cá nhân có thể trực tiếp kê khai ngay trên Cổng thông tin thương mại điện tử.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, Cổng thông tin Thương mại điện tử có ý nghĩa rất lớn trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí tuân thủ pháp luật về thuế theo định hướng của Chính phủ, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số. Cổng này có khả năng tiếp nhận thông tin với quy mô lớn, thường xuyên, liên tục từ các sàn giao dịch thương mại điện tử thông qua hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp.